Aannemers

Bij het saneren van bodemverontreiniging is een doordachte aanpak belangrijk. Ik voer projecten uit voor Heijmans Bodemspecialismen en Van Gansewinkel Milieutechniek (voorheen A&G Milieutechniek).  

Ik heb bijvoorbeeld:
 • als communicatiecoach de uitvoering van een sanering ondersteund
 • cursussen gegeven over de BRL 9335 (grondstromen) en BRL 7500 (reinigen)
 • meegewerkt aan plannen van aanpak
 • als productspecialist ontwerpen van in-situ-saneringen opgesteld
 • adviezen gegeven over de voortgang van saneringen
 • opleveringsprotocollen gemaakt voor saneringen
 • risico’s geanalyseerd voor contracten
 • contractbesprekingen met bevoegd gezag of opdrachtgevers ondersteund
 • meegewerkt aan het kwaliteitssysteem
 • beleidswijzigingen bijgehouden en vertaald naar de uitvoeringspraktijk
 • meegewerkt aan interne cursussen
 • interne audits uitgevoerd
 • meegedacht over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen