Tarieven / voorwaarden

Grond & Wet BV hanteert in 2022 de volgende tarieven:  
  • Projectmanager/Specialist: € 94,50/ uur excl. BTW
  • Secretariële ondersteuning: € 35,-/ uur excl. BTW
  • Reiskosten: € 0,26/ km excl. BTW
Voorwaarden
U ontvangt maandelijks per project een factuur van de daadwerkelijk bestede uren. Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Grond & Wet BV zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit rechtvaardigt, heeft Grond & Wet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Grond & Wet.