Kwaliteit

Grond & Wet streeft naar milieuhygiŽnisch-verantwoorde oplossingen die voor de klant betaalbaar en uitvoerbaar zijn en door het bevoegd gezag worden geaccepteerd.

Duidelijk
In het werkproces staat duidelijkheid voorop. Na een eerste oriŽnterend gesprek, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de afspraken. In de offertes geef ik duidelijk aan wat de uitgangspunten zijn en welke werkzaamheden worden uitgevoerd tegen welk tarief. Tijdens het project ga ik planmatig te werk en koppel ik regelmatig terug hoe de voortgang is. U mag na afloop van het project een duidelijk rapport verwachten. Na afronding van een (deel) project neem ik contact op om te horen of u tevreden bent.

Vertrouwen
Ik vind wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en adviseur essentieel. Dit wederzijds vertrouwen is de basis om samen tot een verantwoorde oplossing van het vraagstuk te komen. Grond & Wet is een betrouwbaar, integer en duidelijk adviesbureau. Ik werk volgens de gedragscode voor de milieuprofessional van de VVM. Klik hier voor de gedragscode