Frank Pek

Ik ben ir. Frank Pek, adviseur en eigenaar van Grond & Wet. Ik woon en werk in Tilburg.

Opleiding
Ik haalde in 1985 mijn diploma Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Mijn hoofdvakken waren bodemhygiëne, toxicologie, voorlichtingskunde en regionale bodemkunde. In de jaren daarna heb ik mijn kennis verbreed via cursussen en trainingen. Bijvoorbeeld management, organisatiekunde, onderhandelen en overtuigend argumenteren.

Werkervaring
In 1985 werd ik milieuadviseur bij Ingenieursbureau Oranjewoud. Vervolgens adviseur/ regiomanager bij Tukkers Milieuonderzoek (1986-1995). In die jaren heb ik tal van bodemonderzoeken verricht en saneringstrajecten begeleid, een breed netwerk opgebouwd, en managementervaring opgedaan. In 1995 was ik toe aan een eigen bedrijf: Grond & Wet. Al 25 jaar geef ik, soms in samenwerking met andere zelfstandige adviseurs, adviezen over de milieukundige, juridische en bedrijfseconomische kanten van bodemaspecten.

Bij Geoplan ben ik van 2014 tot 2019 docent geweest in de basiscursus Bodem. Ik heb het hoofdstuk Sanerings-technieken geschreven voor het boek ‘Gebruikte Bodem’. Voor verschillende klanten geef ik cursussen over beleidsontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Ook voer ik voor klanten interne audits uit en denk ik mee over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Netwerk
Ik ben lid van het netwerk van Milieuprofessionals (VVM) en voorzitter van de sectie Bodem en Landgebruik. Daarnaast ben ik lid van het Kennisnetwerk Milieu (WUR).