Disclaimer Coronacrisis

De overheid en het RIVM bepalen welke maatregelen nodig zijn om de coronacrisis te bestrijden. Het kan daardoor voorkomen dat Grond & Wet niet alle werkzaamheden kan verrichten die afgesproken zijn in het kader van een opdracht. Grond & Wet is ook afhankelijk van diensten en producten van andere bedrijven en organisaties. Ook is het mogelijk dat Frank Pek zelf ziek wordt of mensen in zijn directe omgeving. In al deze gevallen kan het dus voorkomen dat een eerder afgesproken planning niet haalbaar blijkt. Indien zich dat voordoet zal Grond & Wet de opdrachtgever zo snel mogelijk informeren.