Privacy

Grond & Wet heeft een Privacyverklaring opgesteld die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor de Privacyverklaring. Hieronder zijn de hoofdpunten opgenomen.

Marketingactiviteiten
De website van Grond & Wet houdt alleen bij hoe vaak welke pagina bezocht wordt. Daarbij wordt ook het aantal unieke bezoeken bijgehouden. Hiervoor wordt het IP-adres gebruikt. Deze gegevens worden verder niet geanalyseerd en ook niet aan derden verstrekt.

Grond & Wet verstuurd geen nieuwsbrieven en mailings. Wel heeft Grond & Wet contact per mail, telefoon en post met klanten en leveranciers over projecten en bestellingen/aankopen. Deze gegevens zijn opgeslagen op de computersystemen van Grond & Wet en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Verwerkingsregister
Grond & Wet heeft een verwerkingsregister waarin is aangegeven welke persoonsgegevens Grond & Wet gebruikt, met welk doel en waar ze zijn opgeslagen. Dit register wordt minimaal 1 keer per jaar geactualiseerd. 

Eigen gegevens
Iedere relatie van Grond & Wet kan een verzoek indienen om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. U kunt uw eigen gegevens opvragen door een mail te sturen naar .

Klachten
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Grond & Wet niet goed met uw persoonsgegevens omgaat. Voor de site klik hier.