Taxateurs

Bodemvervuiling kan een belangrijke factor zijn voor de prijs van een perceel. Daarbij is de toekomstige bestemming bepalend.

Ik werk regelmatig samen met Taxatiebureau drs. P.C. van Arnhem, Steenhuis Grondzaken, De Bont ABS en Troostwijk Waardering & Advies.

Wat doe ik zoal:
  • beoordelen welke saneringsmaatregelen nodig zijn bij welke bestemming (bijvoorbeeld woningbouw/ bedrijfsterrein)
  • saneringskosten ramen
  • aangeven wat op een bepaalde peildatum de wettelijke eisen en de daarbij behorende saneringskosten waren
  • nagaan of de sanering leidt tot waardestijging van het perceel (belangrijk bij overheidssubsidies, zoals ISV-bijdragen)
  • ramen nazorgkosten voormalige stortlocaties
  • uitvoeren quick scan naar bodemaspecten van locaties