Vastgoedsector

Juist bij de ontwikkeling van nieuwe plannen voor een terrein, is het belangrijk om slim rekening te houden met de bodemkwaliteit en de grondstromen. Dit is van groot belang voor projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders. Ik werk onder andere voor Syntrus Achmea Vastgoed, APF International, SMT Bouw & Vastgoed, AM en Giesbers Rotterdam.


Wat doe ik zoal:

  • uitvoeren quick scan bij aankoop of verkoop van een terrein
  • uitvoeren historisch onderzoek op basis NEN 5725
  • projectmanagement bij voorbereiding en uitvoering van een sanering
  • inhoudelijke advisering
  • overleg met het bevoegd gezag
  • offertes van onderzoeksbureaus en aannemers beoordelen
  • de geleden schade onderzoeken van een verontreiniging in een woonwijk
  • saneringsmaatregelen bepalen die nodig zijn voor de nieuwe bestemming
  • financiŽle risicoís beoordelen bij een sanering